خواص عرق بیدمشک

6 خاصیت عرق بیدمشک

یکی از گیاهانی که عرق گیری میشود گیاه بیدمشک یا سالیکس کاپری است. بید مشک به شکل درخت از خانواده درختان بید است که سنبله‌های معتری دارد که از همین سنبله‌ها عرق بید مشک به دست می آید. ... ادامه مطلب